HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 về tín dụng chính sách
  • 22/08/2019 16:14
  • Sáng 22/8, phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư Trung ương khoá XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam nhấn mạnh, địa phương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của Chỉ thị 40 để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Viết bình luận mới