HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
  • 16/05/2018 17:06
  • Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Viết bình luận mới