HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sáng tạo từ mô hình tưới rau, hoa tự động
  • 28/01/2020 12:01
  • Xuất phát từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp của gia đình mà nhiều bạn học sinh ở Đắk Nông đã mạnh dạn nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế rất rõ rệt. Mời quý vị và các bạn đến với Mô hình tưới rau, hoa tự động để hiểu hơn về ý tưởng, sức sáng tạo của các bạn trẻ này.
Viết bình luận mới