HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sáng kiến ở Công ty Nhôm Đắk Nông–TKV
  • 26/01/2020 08:12
  • Là một trong những ngành công nghiệp khá mới ở Việt Nam, nhưng mỗi năm, Công ty Nhôm Đắk Nông- TKV đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng từ việc áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào quá trình vận hành hệ thống sản xuất.
Viết bình luận mới