HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sản xuất gạch không nung từ tro, xỉ than
  • 27/01/2020 19:28
  • Ngày 22/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1469 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét. Tại Đắk Nông sản phẩm tro xỉ thải ra từ nhà máy alumin Nhân Cơ đã được sử dụng để tái chế được xem là một trong những hướng sản xuất thân thiện với môi trường.
Viết bình luận mới