HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Quý II thực hiện 60% các chỉ tiêu năm 2019
  • 10/04/2019 09:59
  • Tiếp tục chương trình, ngày 9/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XI) đã nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
Viết bình luận mới