• Quốc hội thảo luận Dự thảo luật Cư trú (sửa đổi)
  • 21/10/2020 16:23
  • Tiếp tục chương trình Kỳ họp 10, ngày 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham dự kỳ họp theo hình thức trực tuyến để nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật này.
Viết bình luận mới