• Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
  • 26/10/2020 11:04
  • Tiếp tục chương trình Kỳ họp 10, ngày 24/10, Quốc hội khóa XIV đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận trực tuyến dự thảo luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các địa biểu quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới