HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Quan tâm tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ thuộc diện thu hút
  • 05/06/2019 17:06
  • Kết quả giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh tại Đắk Mil vào sáng 5/6 cho thấy: việc thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về địa phương công tác đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Viết bình luận mới