• Quan tâm đầu tư để Đức Mạnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới
  • 11/01/2019 16:47
  • Ngày 11/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đắk Mil tiếp xúc với cử tri xã Đức Mạnh (Đắk Mil) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III và lắng nghe tâm tư, ý kiến phản ánh của cử tri.
Viết bình luận mới