• Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trả lời phỏng vấn Báo Đắk Nông
  • 31/12/2016 09:48
  • Năm 2016 được Chính phủ chọn là năm khởi sự doanh nghiệp. Trong đó, Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực và đổi mới mang tính đột phá trong xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp. Để làm rõ hơn nỗ lực của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp, Truyền hình Internet Báo Đắk Nông có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những vấn đề liên quan.
Viết bình luận mới