• Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề
  • 12/10/2021 08:51
  • Sáng ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến, nhằm phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 12; thông tin về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Viết bình luận mới