HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
  • 11/04/2019 14:23
  • Trong hai ngày 11-12/4, tại thị xã Gia Nghĩa, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 180 đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Viết bình luận mới