• Phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông
  • 24/09/2021 17:21
  • Chỉ đạo tại Hội nghị lấy ý kiến lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021, 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tổ chức vào chiều 23/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, nhấn mạnh: Một trong những nguyên nhân của Đắk Nông đến bây giờ không phát triển mạnh là do quy hoạch chưa rõ.
Viết bình luận mới