• Phấn khởi được mùa, được giá
  • 08/12/2021 10:08
  • Hiện bà con nông dân trên địa bàn huyện Cư Jút, Đang tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Thu Đông năm 2021. Vụ này, giá cả các loại nông sản tăng khá cao, cùng với niềm vui được mùa làm người nông dân rất phấn khởi.
Viết bình luận mới