• Phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt 2.900 tỷ đồng
  • 13/11/2020 18:06
  • Ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thành viên chuyên đề tháng 11/2020 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.
Viết bình luận mới