HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Phấn đấu mỗi năm có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia
  • 10/08/2018 15:48
  • Đến hết năm 2017, toàn tỉnh Đắk Nông có 50/148 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 33,78%, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2. Toàn tỉnh có 2.162 phòng học, đạt tỷ lệ 0,9 phòng/lớp, tăng 0,4 phòng/lớp so với năm 2004. Các trường đạt chuẩn có tỷ lệ phòng học đạt 1 phòng/lớp. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 74,5% trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học năm 2017-2018 đạt trên 98%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%.
Viết bình luận mới