HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nông nghiệp trước yêu cầu ứng dụng công nghệ cao
  • 29/07/2019 13:58
  • Hiện nay, những mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao (CNC) ở Đắk Nông dần khẳng định xu thế làm nông nghiệp trong thời kỳ mới . Dù còn ít ỏi và hạn chế nhưng những mô hình này giúp cho địa phương có những cơ sở để định hướng đến nền nông nghiệp 4.0. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh một khía cạnh của những mô hình này
Viết bình luận mới