HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nỗ lực khai hoang đất nông nghiệp cho đồng bào.
  • 25/12/2017 17:48
  • Những năm gần đây, huyện Đắk R’lấp đã tích cực khai hoang để mở rộng diện tích gieo trồng cho đồng bào dân tộc tại chỗ. Tại bon Phi Nao, xã Nhân Đạo, được địa phương và các đoàn thể hỗ trợ, bà con đã phấn khởi ra đồng, mở rộng thêm nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp.
Viết bình luận mới