HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Những người "chèo đò" đặc biệt.
  • 07/12/2018 18:02
  • Nghề giáo được ví như những người chèo đò chở khách qua sông. Với các giáo viên tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, họ như những người "chèo đò" đặc biệt!
Viết bình luận mới