HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Những căn nhà của nghĩa tình đồng đội
  • 27/01/2020 13:59
  • Hàng trăm ngôi nhà mà địa phương và các tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm vừa qua đều mang đậm nghĩa tình. Với các cựu chiến binh, nghĩa tình đó càng thắm hơn bởi tình đồng đội. Sự chung tay của "bộ đội cụ Hồ" trong cuộc sống đời thường bình dị mà cao cả.
Viết bình luận mới