HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nhiều tồn tại ở các điểm di tích lịch sử, điểm du lịch
  • 13/09/2019 14:03
  • Ngày 12/9, Ban Văn hóa xã hội (HĐND) tỉnh Đắk Nông do ông Hà Trung Ký, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội dẫn đầu đã khảo sát việc đầu tư và quản lý, khai thác, sử dụng các di tích lịch sử; các điểm du lịch trên địa bàn huyện Đắk Song và Tuy Đức.
Viết bình luận mới