HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nhiều giải pháp cho tăng trưởng kinh tế năm 2018
  • 18/12/2017 14:01
  • Năm 2017 cơ bản đã được tổng kết với những con số ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 9,7%, trong khi kế hoạch đề ra 7,5%. Trong đó, nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá như công nghiệp xây dựng tăng 26,3%, thu thuế tăng 10,6%.... Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%, cao hơn mức trung bình chung cả nước.
Viết bình luận mới