• NHCSXH Đắk Nông chung sức giảm nghèo
  • 26/01/2021 08:00
  • Năm 2020, giá các loại nông sản tiếp tục giảm sâu. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung, đời sống người dân nói riêng, nhất là những hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Phát huy vai trò chủ lực về sứ mệnh an sinh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh cho vay nhiều chương trình tín dụng chính sách để chung sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền và người dân vượt qua khó khăn, từng bước đẩy lùi đói nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Viết bình luận mới