• Người dân Đắk R’la thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô
  • 02/04/2021 14:39
  • hiếu nước sinh hoạt là nỗi khổ mà người dân ở xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil phải đối mặt mỗi khi mùa khô đến. Nguyên nhân của tình trạng này là do địa hình cao, đá tổ ong nhiều khó khoan giếng, trong khi đó, cả xã chỉ có 1 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hoạt động, không thể đủ nước phục vụ người dân.
Viết bình luận mới