• Ngày Vía Thần tài- lượng mua giảm
  • 22/02/2021 18:10
  • Tình hình dịch bệnh phức tạp, giá vàng ở mức cao, khiến lượng người mua vàng trong ngày Vía Thần tài năm 2021 giảm hơn nhiều so với mọi năm
Viết bình luận mới