HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ngành Thuế huyện Đắk R’lấp nỗ lực trong thu thuế, phí, lệ phí.
  • 01/06/2018 19:12
  • Để triển khai thu thuế, phí, lệ phí đạt kế hoạch, thời gian qua ngành Thuế Đắk huyện R’lấp đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhiều khoản thu, sắc thuế tại huyện đạt và vượt kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm.
Viết bình luận mới