HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ngành Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động năm 2019
  • 18/01/2020 12:39
  • Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả mà ngành đạt được.Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục quản lý hiệu quả nguồn lực tài nguyên, đặc biệt là quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.
Viết bình luận mới