• Ngành Giáo dục linh hoạt trong triển khai dạy học
  • 13/09/2021 08:50
  • Năm học mới 2021-2022 được xem chưa có trong tiền lệ bởi sau lễ khai giảng, học sinh toàn tỉnh chưa đến trường do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống bị động mà đều nằm trong kế hoạch của năm học đặc biệt này.
Viết bình luận mới