HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ngân hàng và doanh nghiệp cần có tiếng nói chung
  • 05/08/2017 09:57
  • Phát biểu kết luận tại Hội nghị đối thoại ngân hàng và doanh nghiệp sáng 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải nhấn mạnh, hiện nay, giữa ngân hàng và doanh nghiệp còn tồn tại khá nhiều “khoảng chênh” và chưa tìm được “tiếng nói chung”. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đóng vai trò là “trọng tài” tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong vấn đề tiếp cận vốn vay.
Viết bình luận mới