HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nêu gương để Nhân dân học tập
  • 30/03/2020 14:31
  • Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu để tạo sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân là cách mà những người đứng đầu ở thôn 7, xã Kiến Thành, Đắk R’lấp đã và đang triển khai thực hiện và mang lại những kết quả nổi bật.
Viết bình luận mới