• Nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường
  • 12/01/2021 19:05
  • Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT).
Viết bình luận mới