HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nâng cao năng lực tuyên truyền, quản lý giao thông đường bộ
  • 05/10/2017 10:38
  • Ngày 4/10, Hội An toàn giao thông Việt Nam (ATGT) phối với Ban ATGT tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền kiến thức ATGT và công tác quản lý đường bộ cho hơn 200 cán bộ, tuyên truyền viên đến từ các đơn vị, địa phương.
Viết bình luận mới