• Nâng cao năng lực tưới từ các công trình
  • 28/11/2020 17:43
  • Những năm qua, công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực nâng cao năng lực tưới từ các công trình góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của truyền hình internet Báo Đắk Nông về nội dung này.
Viết bình luận mới