HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
  • 10/01/2017 19:17
  • Ngày 10/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
Viết bình luận mới