• Nam Bình tập trung thực hiện tốt 2 tập trung 1 đột phá
  • 23/05/2020 17:05
  • Ngày 22/5, Đảng bộ xã Nam Bình huyện Đắk Song đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ. Đây là đơn vị được Huyện ủy Đắk Song chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.
Viết bình luận mới