• Màu xanh từ đất trống ở Tuy Đức
  • 06/03/2021 07:56
  • Những năm trước, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, huyện Tuy Đức đã phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân triển khai trồng 300 ha cao su trên diện tích đất lâm nghiệp trống, nhưng không hiệu quả.
Viết bình luận mới