HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Lãng phí từ những công trình cấp nước tập trung.
  • 04/01/2019 20:57
  • Từ nguồn vốn đầu tư theo các dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 242 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư. Tuy nhiên, đa số các công trình cấp nước này chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi bị hư hỏng, hoặc nước bị ô nhiễm không sử dụng được.
Viết bình luận mới