HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Lan tỏa từ những buổi kể chuyện về Bác
  • 08/07/2019 16:44
  • Hiện nay, các đơn vị trong toàn quân đang tích cực đổi mới phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Tại Đại đội 1, Ban CHQS huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, phương pháp kể câu chuyện về Bác Hồ ở cấp Tiểu đội đang được đơn vị triển khai áp dụng có hiệu quả.
Viết bình luận mới