HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Làm rõ việc không đạt một số chỉ tiêu KTXH 2019
  • 19/11/2019 16:45
  • Sáng 19/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của UBND tỉnh để trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III.
Viết bình luận mới