HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Làm rõ những nguồn chi không đạt
  • 14/11/2017 09:33
  • Trong các ngày từ 13-14/11, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sắp tới.
Viết bình luận mới