HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Làm rõ những hạn chế ở một số chỉ tiêu phát triển
  • 09/12/2019 19:31
  • Ngay sau phiên khai mạc vào sáng 9/12, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua các báo cáo, trong đó có báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.
Viết bình luận mới