HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Làm rõ những điểm nghẽn trong phát triển
  • 10/12/2019 16:49
  • Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 10/12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, thông qua các báo cáo và tổ chức thảo luận tại hội trường.
Viết bình luận mới