• Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa
  • 13/10/2021 09:05
  • Chiều 12/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2021.
Viết bình luận mới