• Krông Nô chủ động ứng phó với lụt bão
  • 09/11/2020 08:22
  • Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp và khó lường, ngay từ đầu mùa mưa, Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Nô đã chủ động xây dựng phối hợp, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
Viết bình luận mới