• Kiểm soát chặt phòng, chống dịch dọc quốc lộ 14
  • 12/10/2021 06:37
  • Sáng ngày 11 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp để nghe Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và đề xuất một số nội dung liên quan.
Viết bình luận mới