• Không chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch
  • 24/09/2021 06:53
  • Kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh tại huyện Đắk MiL vào sáng 23 tháng 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông, đề nghị công tác chống dịch của huyện phải quyết liệt, cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn.
Viết bình luận mới