HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Khoảng 5.000ha cây trồng ở Cư Jút có nguy cơ bị hạn
  • 26/03/2020 18:12
  • Trên cánh đồng Cư Pu, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, nhiều diện tích lúa đã làm đòng, trổ bông. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa vẫn có nguy cơ hạn hán vì thiếu nước và các mương dẫn nước từ Công trình thủy lợi Cư Pu xuống cánh đồng phía dưới đã cạn khô.
Viết bình luận mới