• Khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết tại Krông Nô
  • 22/11/2019 10:39
  • Ngày 21/11, Đoàn công tác của Tiểu ban nội dung Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Đắk Nông do đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Nô để khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020.
Viết bình luận mới