• Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 21
  • 24/09/2020 11:39
  • Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc Hội nghị lần thứ 21 để cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nội dung trọng tâm quý IV năm 2020 và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Viết bình luận mới